LIITE asiakirjaan Ehdotus: Neuvoston päätös Qatarin valtion sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta