IARSCRÍBHINN a ghabhann leis an Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú maidir le hAeriompar idir Stát Chatar, de pháirt amháin, agus an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, a shíniú, thar ceann an Aontais, agus a chur i bhfeidhm go sealadach