Věc T-396/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. června 2012 — Vereniging Milieudefensie a Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht v. Komise ( „Životní prostředí — Nařízení (ES) č. 1367/2006 — Povinnost členských států chránit a zlepšovat kvalitu vnějšího ovzduší — Dočasná výjimka udělená členskému státu — Žádost o vnitřní přezkum — Odmítnutí — Individuálně určené opatření — Platnost — Aarhuská úmluva“ )