Cauza T-396/09: Hotărârea Tribunalului din 14 iunie 2012 — Vereniging Milieudefensie și Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Comisia [Mediu — Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 — Obligația statelor membre de a proteja și de a ameliora calitatea aerului înconjurător — Derogare temporară acordată unui stat membru — Cerere de reexaminare internă — Refuz — Măsură cu caracter individual — Validitate — Convenția de la Aarhus]