Odločba Komisije z dne 15. junija 2001 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov v tretje države v skladu z Direktivo 95/46/ES (notificirana pod dokumentarno številko K(2001) 1539) (Besedilo velja za EGP) (2001/497/ES)