Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Ġunju 2001 dwar klawżoli standard kontrattwali għat-trasferiment ta' data personali lil pajjiżi terzi, skond id-Direttiva 95/46/KE (innotifikata taħt id-dokument numru K(2001) 1539) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (2001/497/KE)