Komisijos Sprendimas 2001 m. birželio 15 d. dėl sutarčių, susijusių su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, tipinių punktų, atsižvelgiant į Direktyvą 95/46/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 1539) (tekstas svarbus EEE) (2001/497/EB)