Zadeva C-215/06: Tožba, vložena 11. maja 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Irski