Asia C-215/06: Kanne 11.5.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Irlanti