Bureau voor publicaties van de Europese Unie (OP Portal)

Juridische mededelingen

Op de informatie op deze site zijn een disclaimer, een auteursrechtelijke verklaring en regels in verband met de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

Disclaimer

Met deze website wil het Publicatiebureau u beter informeren over het recht, de publicaties en het beleid van de EU. We proberen de informatie up-to-date en nauwkeurig te houden. Als we opmerkzaam worden gemaakt op fouten, zullen we proberen die te verbeteren.

Het Publicatiebureau aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze website.

De informatie:

  • heeft een algemeen karakter en is niet op specifieke personen of organisaties gericht
  • is niet gegarandeerd volledig, accuraat of up-to-date
  • bevat soms links naar externe websites waarover het Publicatiebureau geen zeggenschap heeft en waarvoor het ook geen verantwoordelijkheid draagt
  • biedt geen professioneel of juridisch advies (daarvoor moet u een deskundige raadplegen).

Wij kunnen ook niet garanderen dat een online-document exact overeenstemt met de officieel aangenomen tekst. Alleen het Publicatieblad van de Europese Unie (de gedrukte versie, of sinds 1 juli 2013 de elektronische versie op de website EUR-Lex) is authentiek en heeft rechtsgevolgen.

Wij proberen technische storingen zoveel mogelijk te beperken. Bij het aanmaken of structureren van gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel fouten optreden die de dienstverlening kunnen verstoren. Het Publicatiebureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die voortvloeien uit uw bezoek aan deze website of externe websites waarnaar wordt verwezen.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van het Publicatiebureau in strijd met de toepasselijke nationale wetgeving te beperken of uit te sluiten.