Komisija/Beļģija Ģenerāladvokāta Rozès secinājumi, sniegti 1983. gada 19.janvārī. # Eiropas Kopienu Komisija pret Beļģijas Karalisti. # Lieta 155/82. TITJUR