Zaak T-292/11 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 29 juli 2011 — Cemex e.a./Commissie ( „Kort geding — Mededinging — Verzoek om inlichtingen — Artikel 18, lid 3, van verordening (EG) nr. 1/2003 — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid” )