Rakstisks jautājums P-5143/06 iesniedza Cem Özdemir (Verts/ALE) Padomei. ES policijas misija Proxima un Khaled El Masri gadījums