Lieta T-726/20: Prasība, kas celta 2020. gada 15. decembrī – Grupa Azoty u.c./Komisija