Eurodomus Tiesas rīkojums (ceturtā palāta) 2006. gada 13.jūlijā. # Eurodomus srl pret Comune di Bolzano. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Tribunale civile di Bolzano - Itālija. # Prejudiciāls nolēmums - Acīmredzama nepieņemamība. # Lieta C-166/06. TITJUR