Kirjallinen kysymys E-1741/04 esittäjä(t): Monica Frassoni (Verts/ALE) komissiolle. Astin lounainen ohikulkutie ja ensisijaisesti suojeltava laji yhteisön tärkeänä pitämällä alueella Stagni di Belangero