Komisijas Regula (EK) Nr. 29/2009 ( 2009. gada 16. janvāris ), ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā (Dokuments attiecas uz EEZ)