IETEIKUMS par Padomes lēmumu par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību (08283/2012 - C7-0122/2012 - 2011/0175(NLE)) Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja Referente: Amalia Sartori