Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 105, 2012