ES dalībvalstu ostas, kurās saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 5. panta 2. punktu trešo valstu zvejas kuģiem ir tiesības veikt zvejas produktu izkraušanu un pārkraušanu citā kuģī un piekļūt ostas pakalpojumiem 2020/C 51/05