Lieta T-170/03: Vispārējās tiesas 2010. gada 6. septembra rīkojums — British American Tobacco /Komisija