Rakstisks jautājums E-004139/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) Komisijai. Iespējami tiesību akti attiecībā uz banku nozares aktivitāšu apjomu