Lietotāja rokasgrāmata par MVU definīcijas piemērošanu