Lieta T-378/11: Prasība, kas celta 2011. gada 18. jūlijā — Langguth Erben /ITSB ( “MEDINET” )