Atzinums, ko sniegusi padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos savā 2010. gada 9. septembra sanāksmē par lēmuma projektu lietā COMP/39.315 – ENI – Ziņotājs: Ungārija