Rakstisks jautājums E-6412/10 Roberta Angelilli (PPE) Komisijai. Informācija saistībā ar finansējuma izmantošanu Urbīno pašvaldībā Sabiedrības veselības aizsardzības programmas ietvaros