Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 5. panta 3. punktā minēto atsauces summu, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, saraksta atjaunināšana (publicēts OV C 247, 13.10.2006., 19. lpp. , OV C 153, 6.7.2007., 22. lpp. , OV C 182, 4.8.2007., 18. lpp. , OV C 57, 1.3.2008., 38. lpp. , OV C 134, 31.5.2008., 19. lpp. , OV C 37, 14.2.2009., 8. lpp. , OV C 98, 29.4.2009., 11. lpp. , OV C 35, 12.2.2010., 7. lpp. , OV C 304, 10.11.2010., 5. lpp. )