Uitvoeringsverordening (EU) nr. 431/2012 van de Commissie van 22 mei 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit