Padomes Vienpadsmitā Direktīva (1980. gada 26. marts) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — Direktīvas 77/388/EEK nepiemērošana Francijas aizjūras departamentiem