Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 482/2011 ( 2011. gada 18. maijs ), ar ko pārtrauc importa licenču pieteikumu iesniegšanu cukura nozares produktiem atbilstīgi dažām tarifa kvotām