Valsts atbalsts – Beļģija, Francija, Luksemburga – Lēmumi par formālas izmeklēšanas uzsākšanu – Valsts atbalsts, SA.34925 (12/C-2) (ex 12/N-2) – otrais pagaidu refinansēšanas garantijas pagarinājums par labu Dexia – Beļģija, SA.34928 (12/C-2) (ex 12/N-2) – otrais pagaidu refinansēšanas garantijas pagarinājums par labu Dexia – Francija, SA.34927 (12/C-2) (ex 12/N-2) – otrais pagaidu refinansēšanas garantijas pagarinājums par labu Dexia – Luksemburga – Uzaicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar LESD 108. panta 2. punktu Dokuments attiecas uz EEZ