Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Lihtenšteinas Firstisti, lai provizoriski piemērotu Nolīgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā un četrus ar to saistītos nolīgumus