Rakstisks jautājums E-5324/08 iesniedza Hannu Takkula (ALDE) Komisijai.North Stream gāzesvada nozīmīgums un Savienības dalībvalstu pārstāvju, kas nodarbināti kā uzņēmuma konsultanti, nostāja