Komisijas Direktīva 2009/108/EK ( 2009. gada 17. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, pielāgojot to tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ)