Lieta T-414/08: Prasība, kas celta 2008. gada 29. septembrī — AKKA/LAA /Komisija