Apvienotās lietas no T-200/07 līdz T-202/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 19. novembra spriedums — Agencja Wydawnicza Technopol /ITSB ( 222 , 333 un 555 ) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdisku preču zīmju 222 , 333 un 555 reģistrācijas pieteikumi — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)