Valsts atbalsts – Dānija (Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. līdz 89. pants) – Komisijas paziņojums saskaņā ar EK līguma 88. panta 2. punktu – paziņojuma atsaukums – Valsts atbalsts C 58/07 ( ex N 240/07) – Dānija – Esošā tonnāžas nodokļa režīma grozījumi (Dokuments attiecas uz EEZ)