ES un Baltkrievijas dialoga novērtējums divas reizes gadā Eiropas Parlamenta 2009. gada 2. aprīļa rezolūcija par ES un Baltkrievijas dialoga novērtējumu reizi divos gados