Rakstisks jautājums E-2835/08 iesniedza Maria Eleni Koppa (PSE) un Anni Podimata (PSE) Komisijai. Izdevumu segšana