Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9779 – Alstom / Bombardier Transportation) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 205/10