Lieta T-519/18: Prasība, kas celta 2018. gada 3. septembrī – Global Silicones Council u.c./ECHA