Kohtuasi T-300/14 R: Üldkohtu presidendi 4. septembri 2014. aasta määrus – Fricopan Back versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise riiklik toetamine — Komisjoni otsus algatada riigiabi valdkonnas ametlik uurimismenetlus — Kohaldamise peatamise taotlus — Fumus boni juris)