Publications Office of the EU
Tietoa sivustosta - Tietoja julkaisutoimistosta
Dockbar
FI- About us home - Who we are new
Tehtävä Visio Arvot
mission

Tehtävämme

 

Euroopan unionin julkaisutoimisto tarjoaa virallisia julkaisupalveluja kaikille EU:n toimielimille ja virastoille. Se ylläpitää palveluja, joiden kautta voi tutustua paitsi EU:n lainsäädäntöön myös unionin julkaisuihin, dataan, tutkimustuloksiin, hankintailmoituksiin ja muuhun viralliseen tietoon. Julkaisutoimistolla on siis tärkeä tehtävä tiedottaa yleisölle sen kannalta tärkeistä EU:n toimista sekä antaa datan voima kaikkien käyttöön.

Julkaisutoimiston tavoitteena on tukea EU:n toimintapolitiikkaa tiedon, datan ja tietämyksenhallinnan asiantuntijakeskuksena ja varmistaa, että tieto on kaikessa laajuudessaan yleisön saatavilla ja että sitä voidaan käyttää uudelleen. Näin voidaan lisätä avoimuutta, edistää taloudellista toimintaa ja levittää tietämystä.

 
vision

Visiomme

 

Asioista perillä oleva EU, jolla on nopeasti ja tehokkaasti käytettävissään luotettavaa tietoa ja tietämystä ja joka voi hyödyntää kaikki tiedon yhteiskunnalle ja taloudelle avaamat mahdollisuudet.

 

Arvomme

 

Avoimuus

Julkaisutoimisto lisää avoimuutta EU:n toimielinten toimintapolitiikan laadinnan ja toteutuksen kaikissa vaiheissa ja edistää tätä kautta vankkaan näyttöön perustuvaa päätöksentekoa, vastuullisuutta, kansalaisvaikuttamista ja demokratiaa.

Luotettavuus

Julkaisutoimisto pyrkii varmistamaan, että sen tuottama sisältö on täsmällistä ja luotettavaa, jotta kansalaiset voivat luottaa EU:n tarjoamaan tietoon.

Saatavuus

Julkaisutoimisto uskoo, että tiedonsaanti on jokaisen ihmisen perusoikeus riippumatta kielestä, kulttuurista, vammaisuudesta, sosiaalisesta asemasta, sijainnista, teknologiasta tai tavasta ymmärtää tietoa.

Palvelusuuntautuneisuus

Julkaisutoimisto on sitoutunut parantamaan jatkuvasti sekä institutionaalisille sidosryhmille että kansalaisille tarjoamiaan palveluja, jotta se voi edistää osaltaan Euroopan yhdentymishanketta parhaalla mahdollisella tavalla.

Who we are - EU Law and Publications website
content

EU Law and Publications website

The EU Law and Publications website offers easy access to EU law. In the future, it will expand its services and give the users a single access point to all the publications, EU law and data managed by the Publications Office.