Tietoa sivustosta - Tietoja julkaisutoimistosta

Dockbar

Who we are - Who we are

Organisaatio

Euroopan unionin julkaisutoimisto on toimielinten yhteinen toimisto, jonka tehtävänä on julkaista Euroopan unionin toimielinten julkaisuja (päätös 2009/496/EY, Euratom). Julkaisutoimiston tärkeimpiin toimiin kuuluu säädöstekstien ja muun aineiston julkaiseminen sähköisessä tai painetussa muodossa. Julkaisutoimisto ylläpitää monia sivustoja, joiden kautta EU-maiden kansalaiset, viranomaiset ja liikeyritykset pääsevät sähköisesti käyttämään EU:n julkaisemia virallisia tietolähteitä (esim. EU:n avoimen datan portaali ja EUR-Lex), sekä huolehtii EU:n toimielinten ja muiden elinten tuottaman sisällön pitkäaikaisesta säilyttämisestä.

Who we are - EU Law and Publications website

content

EU Law and Publications website

The EU Law and Publications website offers easy access to EU law. In the future, it will expand its services and give the users a single access point to all the publications, EU law and data managed by the Publications Office.