Zaak C-489/10: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 5 juni 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy — Polen) — Strafzaak tegen Łukasz Marcin Bonda (Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Regeling inzake een enkele areaalbetaling — Verordening (EG) nr. 1973/2004 — Artikel 138, lid 1 — Uitsluiting van steun in geval van onjuiste verklaring over oppervlakte — Bestuurlijke sanctie of strafsanctie — Verbod van dubbele bestraffing — Beginsel ne bis in idem)