Sag C-489/10: Domstolens dom (Store Afdeling) af 5. juni 2012 — straffesag mod Łukasz Marcin Bonda (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy — Polen) (Fælles landbrugspolitik — den generelle arealbetalingsordning — forordning (EF) nr. 1973/2004 — artikel 138, stk. 1 — udelukkelse fra en støtte, såfremt der foreligger unøjagtigheder vedrørende det anmeldte areal — sanktionens administrative eller strafferetlige karakter — forbuddet mod dobbeltstraf — princippet ne bis in idem)