Решение на Съда (втори състав) от 21 януари 2016 г.