Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 januari 2016$