Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.4569 — GE/Abbott Diagnostics Division) Text cu relevanță pentru SEE