Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4569 – GE/Abbott Diagnostics Division) Text s významem pro EHP