Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4569 — GE/Abbott Diagnostics Division) Tekst mający znaczenie dla EOG